Svenska Duri AB

Om duri

Duri i korthet

Lokalisering - Mölndal(HK), Stockholm
Antal anställda - ca 32
Omsättning - ca 135 Mkr
Antal artiklar - > 5.500 st på lager
Antal orderrader - > 200.000 per år
Servicegrad - > 97% på hela sortimentet

Duri marknadsför produkter till tre huvudkundgrupper, Golvproffs, Föreskrivare samt Återförsäljare inom gör-det-själv-sektorn. Duri delar upp produktsortimentet i tre affärsområden:

Duri Proffs

Inom affärsområdet Duri Golvproffs är Duris kunder professionella golventrepenörer och golvslipare som installerar, renoverar och underhåller olika slags golvmaterial. Företaget har ett av Europas största sortiment med golvprofiler, handverktyg och maskiner för golvproffs. Sortimentet består till största delen av agenturer samt legotillverkade produkter med egen design och utveckling.

Duri Hemma

Inom affärsområdet Duri Hemma är Duris kunder återförsäljare inom främst konsument-sektorn. Duris kunder återfinns i byggfackhandeln, färgfackhandeln och golvfackhandeln. Det finns två huvudsortiment inom Duri Hemma. Ett sortiment med interiörprodukter för Golv, t ex golvprofiler, trapprenovering, entrémattor och golvslipningskonceptet Woodcenter. Golvsortimentet för konsumenter är en naturlig utveckling av företagets 40-åriga proffserfarenhet.
Duri har även ett omfattande sortiment med interiörprodukter för Vägg, t ex dörrfönster, valv, konsoler och fönsterbänkar. Inom Duri Hemma satsas hårt på hög kvalitet, säljande förpackningar, säljhjälpmedel, egen design och utveckling med fokus på enkla och smarta löningar för konsumenten.

Duri Projekt

Duri Projekt är ett nystartat affärsområde där vi kommer att utveckla och sälja produkter för offentliga entrézoner och vi vänder oss här framför allt till t.ex. arkitekter, projektledare och fastighetsförvaltare.
Vi har ett helt nytt sortiment med entrémattor för olika ändamål och behov. Utöver entrémattor innehåller Duri Projekt även aluminiumprofiler, golvbelysning och ytbehandlingsprodukter som är speciellt utvalda för offentlig miljö. Vi kommer successivt att etablera fler produkter inom Duri Projekt.

Övrigt

Över 85% av företagets försäljning utgörs av egna varumärken eller exklusiva agenturer. Duris huvudmarknad är Sverige. Företaget har dock en omfattande export till bl a Skandinavien, Baltikum, Polen och Tjeckien.
Duri lagerför ca 5.500 artiklar, omsätter ca. 135 Msek och har strax över 30 anställda. Huvudkontor och lager ligger i Mölndal. Företaget har även en proffsbutik i Stockholm.