Svenska Duri AB

Sensorer
Fuktsensorn

Fuktsensorn

Trygghet i en liten ask!

Mät fukten trådlöst med FUKTSENSORN®, en framtidssäker lösning. Med FUKTSENSORN® kan du enkelt och snabbt få koll på eventuella vattenläckor genom att mäta bakom fuktspärren. FUKTSENSORN® är självhäftande sensorer som monteras bakom fuktspärren och kan läsas av med en trådlös handskanner även efter att ytan är kaklad. Sensorerna kan installeras under tätskikt i våtutrymme och under normala byggnadsmaterial. De fungerar även i fasader samt under flytspackel. Resultaten av mätningarna sparas i det webbaserade molnet så att du i lugn och ro kan analysera datan och avgöra vilka åtgärder som krävs. Du och kunden får omedelbart obestridbara data helt utan att behöva riva bort kakel eller ytskikt.

• Självhäftande passiva fuktsensorer med obegränsad batteritid samt
livslängd.
• Kan installeras i fasader, under flytspackel samt under tätskikt i
våtutrymme och andra normala byggnadsmaterial.
• Trådlös fuktscanner.
• Cloudbaserat avläsningsarkiv.
• Automatisk analys och lagring av data ger dig och kunden en
framtidsäkrad byggnation.
• Kan integreras med andra system.